Thijs Wolzak Fotografie

Leger des Heils

Terug

Leger des Heils

In de 50|50 store in Groningen worden 'cliënten' van het Leger des Heils getraind als winkelpersoneel; om om te gaan met cliënten dus! Begeleidster Petra (rechts) moest iets minder prominent in beeld.